غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و فرستاده ویژه رییسجمهور با روبرتو آمپوئرو وزیر امور خارجه شیلی دیدار و پیام شفاهی دکتر حسن روحانی به رئیس‌جمهور شیلی را به وی ابلاغ کرد.