نظامیان صهیونیست با هدف قرار دادن تظاهرات کنندگان فلسطینی دو جوان فلسطینی را در «جبالیا» و «شرق خان یونس» به شهدات رساندند.

براساس این گزارش، صدها تن از مردم فلسطین برای هفتمین جمعه در تظاهرات بزرگ بازگشت در مرز غزه و سرزمین های اشغالی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین اقدام به شلیک گاز اشک آور به سوی معترضان کردند که منجر به مسمومیت ده ها تن شد.

هفته گذشته مقام های بهداشتی فلسطین در گزارشی اعلام کرده بودند که از آغاز تظاهرات بازگشت در غزه ۴۵ فلسطینی شهید و بیش از یک هزار و ۷۰۰ تن زخمی شدند. 

مردم فلسطین در غزه از روز ۳۰ مارس (جمعه ۱۰ فروردین) مصادف با سالگرد «روز زمین» راهپیمایی موسوم به «راهپیمایی بزرگ بازگشت» در منطقه مرزی بین غزه و رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

فلسطینیان از سال ۱۹۷۶ تاکنون روز ۳۰ مارس را به عنوان روز زمین فلسطینی نامگذاری کرده و آن را گرامی می دارند.

رژیم صهیونیستی در ماه مارس سال ۱۹۷۶ هزاران هکتار از سرزمین های فلسطینیان را تصاحب کرد و این اقدام باعث خشم گسترده شهروندان در سراسر خاک فلسطین شد.