آسوشیتدپرس گزارش داد، با وجود این نارضایتی، روزنامه گلوبال تایمز چین احتمال تغییر در توازن قدرت در دریای چین جنوبی را با ورود ناو هواپیمابر "کارل وینسون" به بندر ویتنام که برای نخستین بار پس از پایان جنگ آمریکا با این کشور روی می‌دهد، بعید دانست.

این روزنامه دولتی که به دیدگاه‌های ناسیونالیستی متعصبانه‌اش شناخته می‌شود در سرمقاله خود نوشت: احتیاط و عدم رضایت چین اجتناب‌ناپذیر است اما تصور نمی‌کنیم که سفر ناو هواپیمابر کارل وینسون بتواند بر مسائل دریای چین جنوبی تاثیرگذار باشد.

این روزنامه نوشت، این ناو هواپیمابر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن چین نخواهد بود و اعزام ناوهای آمریکا به دریای چین جنوبی تنها اتلاف هزینه است.

ویتنام و چین اختلافات زیادی بر سر مالکیت برخی جزیره‌ها و منابع دریای چین جنوبی دارند و مقامات آمریکایی توقف این ناو در بندر ویتنام را نشانه تعهد آمریکا به روابط منطقه‌ای و روابط آمریکا و ویتنام می‌دانند.

فیلیپ سایر، فرمانده ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا به خبرنگاران گفت: حضور کارل وینسون در اینجا و حضور من در اینجا به خاطر ویتنام است. این اقدام به خاطر روابط نظامی و جامع ما با ویتنام صورت گرفته است.

فیلیپ سایر و دیگر مقامات آمریکایی، حضور ناو کارل وینسون در بندر ویتنام را با فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی مرتبط ندانسته‌اند اما بر نگرانی واشنگتن بر سر اقدامات پکن در راستای ادعای مالکیت بر این منطقه، از جمله ساخت سازه‌های نظامی و جزایر مصنوعی تاکید کردند.

ورود ناو هواپیمابر کارل وینسون به آبهای وینام، گسترده‌ترین حضور نظامی آمریکا در ویتنام از زمان پایان جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۵ است.