رویترز گزارش داد، دلار دیشب به ۱۰۶.۰۳ ین رسید که کمترین حد از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون به شمار می رود.

برخی از تحلیلگران می گویند نگرانی ها از کسری تجاری و بودجه دولت آمریکا در کنار ریخت و پاش های دولتی و سیاست های کاهش مالیاتی این کشور باعث تضعیف دلار شده اند.

تارو آسو امروز پس از جلسه کابینه ژاپن به خبرنگاران گفت: من سیاست های ارزی را با سطوح معینی هدایت نمی کنم اما این مهم است که بازار دارای ثبات باشد.

وی گفت بین اعضای گروه ۷ و گروه ۲۰ این توافق وجود دارد که تلاطم های شدید در بازار ارز و حرکات غیر منظم این بازار به اقتصادها و بازارهای مالی صدمه می زند.

با این حال وی از به کار بردن واژه دخالت برای برنامه های دولت در خصوص بازار ارز خودداری کرد.

تقویت ین باعث از بین رفتن تدریجی سود تولیدکننده های ژاپنی و به بیان دیگر دستاوردهای اقتصادی اخیر که می شود باعث شد هشتمین رشد متوالی فصلی ژاپن در سه ماهه منتهی به دسامبر سال گذشته به ثبت برسد.