محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه ماده صنعتی «دستمال» از دسته مخدر نیست و محرک میباشد، افزود: قدرت توهم زایی این محرک صنعتی ۸۰ برابر حشیش است و به دلیل اثرات توهم زایی بالای آن، مصرف کنندگان در مدت کوتاهی به ورطه مرگ کشیده میشوند.

وی با اشاره به اینکه ماده محرک «دستمال» جزو کانابینوئیدها که ماده موثر حشیش است، میباشد؛ اضافه کرد: متاسفانه این ماده صنعتی در آزمایشگاهها سنتز میشود و ۲۰ تا ۸۰ برابر قوی تر از حشیش است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس بیان داشت: به دلیل اثرات مخرب این محرک صنعتی و بالابودن قدرت توهم زایی آن، مصرف این ماده تغییرات اساسی را در مغز افراد ایجاد میکند به نحوی که مصرف کنندگان آن پس از مصرف، تمامی مهارتهای خود را از دست میدهند.

ابراهیمی در خصوص نام این ماده محرک صنعتی، گفت: این ماده صنعتی ورقههای کاغذی است که به دستمال مرطوب معروف شده و همانند حشیش مصرف میشود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با رنگین کمانی از مواد محرک و مخدر روبه رو هستیم، اظهارداشت: در حال حاضر گزارشی به صورت آماری مبنی بر مصرف این ماده صنعتی ثبت نشده است و میتوان گفت مصرفکنندگان آن، این ماده را از کشورهای خارجی وارد می کنند.

ابراهیمی نسبت به مصرف این ماده محرک صنعتی هشدار داد و گفت: امکان دارد استفاده از این ماده به صورت عطر و بخور در مهمانیها عرضه شود که در این رابطه وظیفه ما، اطلاع رسانی و هشدار در مورد خطرات این ماده صنعتی است.

وی افزود: متاسفانه در شبکههای مجازی برخی افراد سودجو اقدام به تحریک نوجوانان و جوانان جهت مصرف این نوع ماده توهمزا میکنند که در این رابطه باید خانواده ها و والدین نسبت به شناخت و اثرات مخرب این ماده صنعتی آگاهی یابند.