سید دانیال محبی، استاندار گفت: رئیس جمهور صبح شنبه از طریق فرودگاه زابل وارد استان می شود و در بدو ورود با مردم سیستان در محل استادیوم ورزشی شهرستان زابل دیدار می کند.

وی از دیگر برنامه های رییس جمهور در اولین روز سفر به استان، افتتاح همزمان چندین پروژه در سطح استان از طریق ویدئوکنفرانس با حضور منتخبین گروه های مختلف و دیدار با دانشجویان نام برد.

استاندار  با بیان اینکه این اولین سفر رسمی استانی رییس جمهور در دولت دوازدهم است، افزود: روحانی رئیس جمهور، در روز دوم سفر خود برای افتتاح طرح توسعه بندر "شهید بهشتی" چابهار که با حضور مقامات ارشد کشورهای مختلف در این شهرستان برگزار می شود به چابهار سفر خواهد کرد.

 محبی، نشست شورای اداری و انجام مصاحبه مطبوعاتی را از برنامه های پایانی سفر رییس جمهور به استان برشمرد.