هر یک از اجزای صورت حقوق مالکانه باید شامل هر طبقه از حقوق مالکانه تامین شده و نیز مبلغ انباشته هر یک از طبقات سایر اقلام سود و زیان جامع و سود انباشته باشد.

در صورت تغییر وضعیت حقوق مالکانه شرکت باید اعلام کند که این آیتم در ابتدای دوره چگونه بوده، طی دوره مالی مورد بررسی چگونه تغییر کرده و در انتهای دوره چگونه شده است. تغییرات طی دوره، به استثنای تغییرات ناشی از معامله با مالکان به‌عنوان مالک (مانند: آورده مالکان، بازخرید ابزارهای مالکانه خود واحد تجاری و سود تقسیمی)، جمع درآمدها و هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های واحد تجاری طی آن دوره، شامل سودها و زیان‌ها را نشان می‌دهد.

بخش‌هایی که در این صورت مالی معمولا ذکر می‌شود، شامل موارد زیر است:

سرمایه، افزایش سرمایه در جریان، صرف سهام، صرف سهام خزانه، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی، سود (زیان) انباشته و سهام خزانه.

در مورد افزایش سرمایه، اگر از محل سود انباشته باشد، باید در صورت تغییر حقوق مالکانه به مورد افزایش سرمایه این مبلغ افزوده شده و از مورد سود انباشته این مبلغ کسر شود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند