جبل‌الطارق یک شبه‌جزیره کوچک واقع در جنوب اسپانیاست که از سال ۱۷۱۳ جزئی از خاک بریتانیا بوده و یکی از موارد اختلاف‌نظر در روابط میان اسپانیا و انگلستان است. مدت‌هاست که اسپانیا مدعی حاکمیت خود بر این منطقه است. بورل خاطرنشان کرد: مذاکرات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا مربوط به حوزه منطقه‌ای است که شامل جبل‌الطارق نمی‌شود و مذاکرات در مورد آینده جبل‌الطارق یک بحث جداگانه است. او در ادامه تاکید کرد: این چیزی است که باید صراحتا مشخص شود و تا زمانی که در توافق مربوط به خروج و در بیانیه سیاسی درباره آینده روابط در این مورد شفاف‌سازی نشود ما نمی‌توانیم از توافق حمایت کنیم. منطقه جبل‌الطارق نیز همراه با بریتانیا در ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج می‌شود هر چند که در رفراندوم سال ۲۰۱۶ برگزیت ۹۶ درصد از ساکنان این منطقه به باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.