شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تایید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک‌هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت. هر شرکت می‌تواند حداکثر ۲۵ دستگاه اتوبوس وارد کند. شرکت‌ها تا رسیدن سن اتوبوس به ۱۰سالگی امکان فروش آنها را ندارند. حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین‌شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد، مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد. واردکننده باید با شفاف‌سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تحویل زمان از سوی سازمان راهداری امکان‌پذیر خواهد بود.