به گزارش ایکوپرس، این خودروساز بزرگ کشور ضمن تاکید بر اینکه تهیه قطعات ساخت داخل در زنجیره تامین محصولات ایران‌خودرو اولویتی غیرقابل‌تغییر است، تصریح کرد: با وجود استانداردهای ۸۵گانه که این شرکت را ناگزیر به واردات برخی قطعات جدید کرد، سرانه واردات خارجی برای هر خودرو بیش از ۲۵درصد کاهش یافته است. ایران‌خودرو با تصریح اینکه تنها «در موارد معدودی مبتنی بر اصل حفظ کیفیت و پایین نگه داشتن قیمت تمام‌شده ناگزیر به واردات برخی قطعات محدود هستیم»، با تشریح مواردی که ناچار به تامین قطعات از منابع خارجی می‌شود، عنوان کرد: در صورتی که تامین‌کننده، قطعه‌ای را بدون ارزش افزوده و صرفا به عنوان واسطه‌گر از منابع خارجی تامین کند یا اینکه قطعه تولیدی در داخل کشور حایز شرایط کیفی استاندارد نباشد، شبکه تامین ایران‌خودرو به‌ناچار  برای تامین قطعه از منابع خارجی اقدام می‌کند.

در ادامه عنوان شده که ظرفیت تامین‌کنندگان داخلی نیز از دیگر عوامل موثر در تعیین منبع تامین ایران‌خودرو به شمار می‌رود و در صورتی که تامین‌کنندگان داخلی امکان تامین شمارگان مورد نیاز خطوط تولید را نداشته باشند، ایران‌خودرو برای جلوگیری از افت تولید در خطوط خود و عقب افتادن از برنامه پیش‌بینی‌شده، به تامین از منابع خارجی  روی می‌آورد. در ادامه توضیحات این شرکت آمده است: بررسی‌ها نشان می دهد در مواردی که قطعات از منابع خارجی با واسطه تامین شده، قیمت تمام‌شده آن افزایش قابل‌توجهی یافته که به صورت مستقیم در بهای تمام‌شده محصول اثر گذاشته و به زیان مصرف‌کنندگان بوده است. این در حالی است که خرید مستقیم ایران‌خودرو از منابع خارجی در قطعاتی که امکان تامین داخلی را نداشته‌اند، امکان دریافت تخفیفات قابل‌توجهی را از طرف خارجی ایجاد کرده است که در این زمینه مبالغ قابل‌توجهی شناسایی شده است. اطلاعات گروه صنعتی ایران‌خودرو مربوط به آمار تولید و حجم خرید در هفت‌ماهه امسال حکایت از کاهش قابل‌توجه سرانه ارزبری محصولات ایران‌خودرو به میزان ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.