طبق آنچه در صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور آمده، ایران‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌‌‌خودرو در مجموع طی ۱۱ ماه امسال یک‌میلیون و ۳۸ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده‌‌‌اند. با توجه به آمار فروش خودروسازان در مدت مشابه سال گذشته (حدودا ۹۳۱هزار دستگاه) آنها امسال رشد حدودا ۱۲درصدی را به خود می‌بینند. این آمار البته تنها مربوط به خودروسازان وابسته به دولت است و اگر رقم فروش بخش خصوصی را با توجه به جهش تولید در ۱۱ ماه امسال، اضافه کنیم، آمار خودروهای فروخته‌شده در کشور تا پایان بهمن احتمالا از یک‌میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت.

در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌‌‌‌‌‌خودرو دارای بیشترین فروش در ۱۱ ماه امسال بوده است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران توانسته تا پایان بهمن امسال ۵۵۲‌هزار و ۷۴۸ دستگاه انواع محصول سواری و وانت را به فروش برساند. با توجه به این آمار، ایران‌‌‌خودرویی‌‌‌ها نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال گذشته بالغ بر ۴۰درصد فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند. پرفروش‌‌‌ترین محصول ایران‌‌‌خودرو را خانواده پژو با آمار حدودا ۳۳۷هزار‌‌‌دستگاهی تشکیل داده است. در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، ایران‌خودرو بیش از ۶۷هزار دستگاه پژوی بیشتری به فروش رسانده است. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، سمند فروشی کمتر از ۶۵ هزار دستگاه داشته که در مقایسه با ۱۱ ماه پارسال، حدودا ۱۹هزار دستگاه رشد را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها همچنین تا پایان بهمن امسال بیش از ۷۵هزار دستگاه دنا را به فروش رسانده‌اند، آماری که نشان می‌دهد فروش این خودرو ۳۴‌هزار دستگاه نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته رشد داشته است.

کم‌فروش‌‌ترین محصول ایران‌خودرو در ۱۱ ماه امسال هایما بوده که آماری زیر ۱۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه از خود به جا گذاشته است. البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فروش این شاسی‌بلند چینی دو برابر شده است. دیگر محصول به‌فروش‌رفته توسط ایران‌خودرو در ۱۱ ماه امسال، رانا بوده است. فروش این خودرو در بازه زمانی تحت بررسی به حدود ۳۵هزار دستگاه رسیده است. در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، فروش رانا بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ دستگاه رشد را نشان می‌دهد

اما سایپایی‌‌‌ها نیز با توجه به فروش حدودا ۳۵۹هزار‌‌‌دستگاهی خود، توانسته‌‌‌اند در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته حدودا ۶۶‌هزار دستگاه محصول بیشتری بفروشند. با این حساب، سایپا نسبت به ۱۱ماه پارسال حدود ۲۳درصد رشد فروش را تجربه کرده است. بیشترین فروش سایپا به خانواده ایکس ۲۰۰ با تیراژی بیش از ۲۸۴‌‌‌هزار دستگاه مربوط می‌شود. سایپا همچنین تا پایان بهمن امسال بیش از ۳۰‌هزار دستگاه شاهین را به فروش رسانده که نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته بالغ بر سه‌هزار دستگاه رشد را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها در فروش وانت پراید نیز آمار حدودا ۴۴هزار دستگاهی را به ثبت رسانده‌اند که نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته رشدی حدودا شش‌هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. در نهایت دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس‌‌‌خودرو نیز فروشی حدودا ۱۲۷هزار دستگاهی تا پایان بهمن امسال داشته که در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته رشد نسبتا اندکی را نشان می‌دهد. گروه Q۲۰۰ با تیراژ بیش از ۷۰هزار دستگاهی بیشترین محصول فروخته‌‌‌‌شده پارس‌‌‌خودرو تا پایان بهمن امسال بوده است.

کمترین محصول فروخته‌شده توسط پارس‌خودرو در ۱۱ ماه امسال، کوئیک مدل اس بوده که تنها ۱۹۴ دستگاه از آن فروخته شده است. به نظر می‌رسد تولید این خودرو متوقف شده، زیرا در بازه زمانی تحت بررسی تنها ۱۹۴ دستگاه از آن به تولید رسیده است. پارس‌خودرو همچنین تمام ۷۰۰ دستگاه ساینای تولیدی خود را طی ۱۱ ماه امسال به فروش رسانده است. در آمار فروش این شرکت اما نام رنو نیز به چشم می‌آید، خودرویی که نه امسال و نه سال گذشته هیچ تولیدی نداشته است.

طبق اعلام پارس‌خودرو، ۱۰ دستگاه رنو تا پایان بهمن امسال به فروش رفته، حال آنکه تعداد رنوهای فروخته‌شده پارس‌خودرو در ۱۱ ماه سال گذشته دو دستگاه بود. در آمار پارس‌خودرو همچنین فروش پنج دستگاه برلیانس نیز به چشم می‌آید، حال آنکه در ۱۱ ماه مشابه سال گذشته بالغ بر هزار و ۱۵۰ دستگاه از این خودرو به فروش رفته بود. برلیانس البته دیگر در پارس خودرو به تولید نمی‌رسد.