جلال رشیدی کوچی گفت: آیین‌نامه واردات خودرو در ۱۰ بند در وزارت صنایع تصویب شده است؛ یکی از بند‌های این آیین‌نامه به تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز دولتی - ارزی که از طرف دولت و بانک مرکزی تخصیص پیدا می‌کند - برای واردات خودرو اشاره دارد. عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس افزود: اکنون اگر آیین‌نامه واردات خودرو با تاخیر اجرا می‌شود دلیل این است که بانک مرکزی روی این بند و تخصیص این مبلغ صحبت دارد؛ نکته مهم این است که لازم نیست دولت برای واردات ارز تخصیص دهد زیرا باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. رشیدی کوچی گفت: این سقفی که در نظر گرفته شده - یک میلیارد دلار - اگر تقسیم بر ۲۰هزار دلار شود تقریبا ۵۰هزار خودرو می‌شود که این میزان تاثیری در بازار ندارد؛ اعتقاد بر این است که لزوما اجبار و الزامی در تخصیص ارز دولتی برای واردات نیست. وی افزود: سرمایه‌داران بزرگی در خارج داریم که ایرانی هستند و تمایل دارند سرمایه خود را در کشور به کار ببندند، زیرا خودرو بازار پرکششی است؛ از طرفی، وقتی سرمایه تبدیل به خودرو شود، می‌توان سود حاصله را با مدیریت در چرخه تولید حفظ کرد. به گفته این نماینده مجلس، باید از ظرفیت ارز با منشا خارجی استفاده کنیم و در کنار آن سقف‌های اختصاص‌یافته را برداریم.