این مدل تحت پروژه جدید خودروی ملی با عنوان (NNCP) قرار دارد که توسط نخست‌وزیر ماهاتیر مطرح شده است. محمد یوسف، رئیس گروه صنایع فناوری‌های نوین دولتی (MIGHT) در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه گزارش داد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نمونه اولیه این خودرو تا سال آینده به بازارهای داخلی مالزی و تا دو سال آینده به بازارهای جهانی ارائه می‌شود.طبق این گزارش مراحل طراحی و نوآوری و آزمایشگاهی آن تا پایان سال‌جاری میلادی به اتمام می‌رسد. براین اساس، در خودرو ملی جدید مالزی ۱۰۰ درصد از تمام فناوری‌های نوین جهان در خودروسازی استفاده خواهد شد و روش‌های تولید معمولی خودرو را طی نخواهد کرد.