علاوه بر مقررات استاندارد سازمان تجارت جهانی، در این توافق تعهداتی در نظر گرفته شده است که فراتر از این حوزه‌‌‌ها می‌رود؛ اما همچنان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اجراست. این تعهدات برای تضمین یک دوره گذار ۱۸۰روزه بین انتشار و ورود این توافق به مراحل فنی در نظر گرفته شده‌‌‌اند. این رسانه روسی در ادامه نوشت که طبق پیوست‌‌‌های این سند قانونی، این مقررات شفافیت قوانین تجارت ایران را افزایش می‌دهد. این توافق همچنین امکان همکاری در حوزه‌‌‌های متعدد از جمله، استخراج و پالایش مواد معدنی، بازدهی در حوزه انرژی، تحقیقات و نوآوری، تحصیل، دارو و حمل‌‌‌ونقل را فراهم می‌‌‌سازد. انتظار می‌رود اجرای این توافق صادرکنندگان روسیه را قادر سازد که سالانه، ۳۰۰میلیون دلار را در خدمات خود صرفه‌‌‌جویی کنند و به تحول بیشتر همکاری میان ایران در حوزه تجارت و اقتصاد کمک کند.