مجری طرح چغندر قند و نیشکر کشور با تاکید بر اینکه نیازی به واردات نداریم، اضافه کرد: حتی اگر کمبودی در این زمینه احساس شود دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اقدام به واردات می‌کند. وی تصریح کرد: البته به دلیل خشکسالی‌ها و کمبود منابع آبی اندکی امسال سطح زیرکشت چغندرقند و نیشکر کاهش یافته، اما افزایش عملکرد در واحد سطح را داریم؛ بنابراین خلل در عرضه محصول به بازار هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور گفت: با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته است. وی افزود: با این افزایش، قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۳۷۴ تومان و چغندرقند پاییزه به ۳۶۴ تومان رسید. یزدانی ادامه داد: براساس مصوبه شورای اقتصاد، به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ ۶۱ تومان هزینه کرایه حمل در سقف قیمت ابلاغی با جایزه ۲ کیلوگرم شکر یا قند و در قبال تحویل هر تن چغندر قند ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک منظور شده است. وی اضافه کرد: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور است.