به گفته او، از ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت می‌شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق دارد. خانلو با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد دولت بسته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته‌ای جداگانه را بررسی و تدوین کند که هر دو مورد در حال انجام است. سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفت: اگر در فاصله‌ای که لایحه بودجه بررسی و تصویب می‌شود، بسته‌های اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی به جمع بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال می‌شود و اگر این گونه نشود به‌عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او افزود: بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاری حامل‌های انرژی از کارت سوخت سهمیه‌بندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع بندی‌ای که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس صورت بگیرد هنوز اتفاق نیفتاده است. خانلو در مورد اینکه آیا با تصویب بسته‌ اصلاح ساختاری می‌توان گفت که بنزین در اصلاح قیمت‌ها چند نرخی خواهد شد، گفت: همینطور است؛ اما این شرایط کنترل‌ها و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد به هر حال چند نرخی شدنی نیازمند آن است که قبل از آن الزامات نظارتی پیش‌بینی شود در غیر این صورت مسیری خارج از هدف از پیش تعیین شده را خواهد رفت.