معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها اشاره کرد و گفت: این حوزه‌ها از بخش‌های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب انجام شود. جهانگیری بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی شرایط لازم را برای دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است فراهم آورند. وی با یادآوری گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در دولت درخصوص حضور شرکت‌های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات درصدر بنگاه‌های بزرگ جهان خاطرنشان کرد: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی می‌تواند به بهبود برنامه‌هایی نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بخش خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از بخش‌های اقتصادی و آینده‌دار کشور است.