وی دربخش دیگری از سخنانش گفت: دیگر از زمان جنگ بدتر چیست؟ خداوند کمک می‌کند. تا جایی که می‌توانیم باید جوانان را توجیه کنیم، باید بفهمند باید تحمل کنند این مسائل را؛ چراکه قابل حل است. آن خدایی که چهل سال انقلاب را حفظ کرد باز هم حفظ می‌کند. درجه اول خداست و سپاهی‌ها و بسیج لشکر خدا هستند. باید مواظب باشیم بی‌اعتمادی و ناامیدی بر بچه‌های ما حاکم نشود. وی افزود: خیال نکنند که حالا تنها راه، اغتشاش و در و پنجره شکستن است. نه! این‌ها جز ضرر هیچی ندارد. گرفتاری اضافه برای‌تان ایجاد می‌کند. ما باید به این‌ها امید بدهیم. ما مشکل داریم اما قابل حل هستند. به شرط این‌که کار را به دست مجاهدین داد. جنتی در پایان گفت: باید در همه چی ازجمله برق و گاز صرفه‌جویی کنیم. مردم ما باید قانع باشند و بفهمند باید صبر کنند.