پورابراهیمی گفت: نمایندگان مردم نسبت به اقدامات دولت، چون راه‌اندازی سامانه «نیما» یا سپرده‌گذاری ارزی نگاه مثبتی دارند؛ گرچه روش مد نظر مجلس متفاوت از روش اجرایی‌شده دولت است.وی افزود: البته تشکیل بازار متشکل و موضوعات پیرامون آن نیز مد نظر مجلس است و دولت اعلام کرد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نگاه مثبت دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری به نظرات مجلسی‌ها اشاره کرد و گفت: بنا شد موضوعات مد نظر مجلس و دولت مورد کارشناسی بیشتر و کامل‌تر قرار گیرد.وی ادامه داد: جلسات ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با محوریت بانک مرکزی ادامه می‌یابد و به ضرورت موضوع مورد بررسی از وزرای اقتصاد و صنعت نیز برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد. پورابراهیمی ادامه این مسیر را مثبت و موجب تعامل بیشتر مجلس و دولت دانست و در پایان افزود: جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی اوایل هفته جاری برگزار می‌شود.