شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۳/ ۲ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» ۹/ ۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه در فروردین‌ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ۲/ ۱۱ و ۹/ ۶ درصد است.شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین‌ماه ١٣٩٧ به عدد ۹/ ۱۱۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۰/ ۸ درصد است.شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین‌ماه ١٣٩٧ به عدد ۹/ ۱۱۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۵ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۳/ ۸ درصد است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج خارجی است. در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای به طور نزولی از ۵/ ۸ درصد برای دهک اول به ۷/ ۷ درصد برای دهک دهم کاهش یافته است.