به گزارش فایننشال تریبیون، رئیس شرکت قزاتامپروم اعلام کرد: «از آنجا که انتقال اورانیوم به ایران تنها در صورت موافقت گروه ۱+۵ یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان ممکن خواهد بود، انجام آن را تا زمان کسب این اجازه به تعویق انداخته است.» ایران و قزاقستان در آوریل ۲۰۱۶ قراردادی را برای تامین اورانیوم طبیعی امضا کردند که براساس آن شرکت قزاتامپروم، ابتدا برنامه‌ریزی کرده بود در سال جاری اورانیوم را به ایران منتقل کند اما به دلیل روند کسب اجازه از طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای این کار به تعویق افتاد. این شرکت قزاقستانی قرارداد خود با ایران را تا سال ۲۰۲۰ تمدید کرده و انتقال اورانیوم به ایران طی دوره زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در صورت موافقت گروه ۱+۵ مجددا برنامه‌ریزی شده است.