هم‌اکنون لایحه نظام جامع انتخابات در دستورکار دولت است. او درباره اظهارات برخی سیاسیون که می‌گویند دولت عزمی برای ارسال لایحه نظام جامع انتخابات به مجلس ندارد، اظهار کرد: واقعا دولت عزم جدی دارد لایحه نظام جامع انتخاباتی را سروسامان دهد. همه ما می‌دانیم نظام انتخاباتی کشور ایرادات و اشکالاتی دارد و این ایرادات و اشکالات برای مردم، نظام، نامزدها، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر بخش‌های مرتبط با بحث انتخابات هزینه درست کرده است.