منصور یزدی‌زاده رئیس هیات‌مدیره ذوب آهن اصفهان، درباره تولید سوزن ریلی در گفت‌وگو «دنیای اقتصاد» گفت: کاملا روشن است یک امکان و فرصتی در شرکت ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل و به تبع آن هر آنچه که مشتقات ریل یا صنعت ریلی می‌باشد، فراهم شده است. از آنجا که امکان تولید فولاد ریل در ابعاد مختلف آن در این شرکت وجود دارد، در نتیجه نیاز صنعت پایین‌دست از جمله سوزن ریلی و تولید ریل زبانه سوزن، مورد توجه قرار گرفته است که تولید آن در ذوب آهن از سال گذشته آغاز شد و بخش قابل توجهی نیز تحویل شده است.

یزدی‌زاده در ادامه با اشاره به اقدام شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) در زمینه خودکفایی سوزن ریل اظهار کرد: طی بازدیدی که ما از کارخانه ایرید در تبریز داشتیم، مشاهده کردیم، اقدامات بسیاری در خصوص خودکفایی و تولید انجام شده و برنامه های استراتژیکی و خوبی در حال دنبال شدن است. تا پیش از این، این محصولات از اروپا وارد می‌شد و هم‌اکنون این محصول داخلی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: طبیعی است شرکت‌های بزرگی مانند ذوب آهن اصفهان اگر از این صنایع حمایت به عمل آورند، نتایج آن هم می‌تواند در قطع وابستگی به خارج از کشور و واردات، به‌ویژه در شرایط تحریم اثرگذار باشد. همچنین از سوی دیگر می‌تواند در بعد اقتصادی و ملی نیز اثرگذار بوده و از خروج ارز جلوگیری کند و علاوه بر این قیمت تمام‌شده کالا و زمان تحویل را کاهش و سرعت به بهره برداری رسیدن پروژه ها را افزایش  دهد و می توان نتایج و تبعات ان را در سطح ملی مشاهده کرد.

رئیس هیات‌ مدیره ذوب آهن اصفهان در ادامه یادآور شد:‌ میانگین مصرف سالانه ذوب آهن، بسته به سفارش‌گذاری‌هایی است که برای این مجموعه انجام می‌شود. اما در هر صورت هیچ محدودیتی برای ذوب آهن وجود ندارد و اگر تقاضای هزار تن تا ۵۰ هزار تن نیز وجود داشته باشند، هیچ مشکلی برای تولید این محصول از سوی ذوب آهن وجود ندارد.

یزدی‌زاده افزود: امیدواریم ذوب آهن متناسب با نیاز صنعت ریلی نسبت به تولید انواع ریل اقدام نماید.