این گزارش با اشاره به آمار حمل‌ونقل مواد معدنی با راه‌آهن در سال‌های مختلف، پیش‌بینی می‌کند که افق نیاز حمل‌ونقل ریلی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۳ درصدی به ۳۰ درصد برسد. براساس اعلام این گزارش در سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۷ درصد مواد معدنی با حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شده‌اند و ۹۳ درصد این مواد با حمل جاده‌ای انتقال یافته‌اند. اگرچه در این گزارش افق نیاز حمل جاده‌ای مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ برای حمل مواد معدنی ۷۰درصد پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد باید سیاست‌های کلان کشور در حوزه توسعه صنعت ریلی به سمتی گرایش یابد که سهم حمل‌ونقل ریلی در انتقال مواد معدنی با رشد چشمگیری جایگزین انتقال این مواد با حمل جاده‌ای شود.

براساس این گزارش کل بار حمل شده در سال ۱۳۹۳ با خطوط ریلی ۳۴ میلیون تن بوده است و افق کل حمل بار با خطوط ریلی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۲ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که به عبارت دیگر نیاز به رشد سالانه ۱۸ درصدی را تا افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کند. بخش دیگری از این گزارش به آمار حمل‌ونقل مواد معدنی با خطوط ریلی در دیگر کشورهای جهان پرداخته است و اعلام می‌کند در دیگر کشورهای جهان سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی با خطوط ریلی حمل می‌شود، در حالی که سهم واقعی حمل مواد معدنی با خطوط ریلی در ایران حدود ۵ درصد یعنی ۲۰ میلیون تن از تولید مواد معدنی کشور را دربر می‌گیرد.

هشدار برای صنعت ریلی

این گزارش می‌افزاید: در زمان حاضر حدود ۳۵۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید می‌شود که تنها ۲۴ میلیون تن (معدنی و صنایع‌معدنی) آن با حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا می‌شود. این در حالی است که افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن است که اگر ۷۰۰ میلیون تن آن حاصل شود، خطوط ریلی با توجه به نرخ رشد سال‌های اخیر توان حمل تنها حدود ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را دارد که مابقی آن، به حمل جاده‌ای تحمیل می‌شود. این گزارش در پایان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه صنعت ریلی به ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت پرداخته است. راهکارهایی که در شماره‌های بعدی این گزارش به ارزیابی و ارائه آنها خواهیم پرداخت.

حمل و نقل ریلی