بیشترین حجم معاملات مسکن در تابستان امسال در بازار گروهی از واحدهای مسکونی انجام شد که میانگین قیمت هر مترمربع از آنها از میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در کل مناطق پایتخت کمتر است؛ به این معنا که اگرچه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی فروخته شده در شهر تهران شهریور امسال به ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ اما دست کم نیمی از معاملات انجام شده در بازار واحدهایی صورت گرفته که میانگین قیمت هر مترمربع از آنها کمتر از میانگین هر مترمربع مسکن در شهر تهران است.

آمارهای رسمی از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران نیز این موضوع را تایید می‌کند. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران با اشاره به پرتقاضاترین و پرمعامله‌ترین آپارتمان‌های مسکونی، آپارتمان‌های نوساز، کوچک متراژ و ارزان قیمت را پرطرفدارترین واحدها برای خرید از سوی متقاضیان معرفی کرده است.

بر این اساس، شهریور ماه امسال از مجموع ۱۰ هزار و ۳۳۵ آپارتمان معامله شده در بازار مسکن شهر تهران واحدهای نوساز (۰ تا ۵ سال ساخت)، با سهم ۸/ ۴۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ هر‌چند سهم نوسازها در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای مسکونی مسن (۱۶ تا ۲۰ سال) افزوده شده است و از یک جنبه نیز می‌توان این آپارتمان‌ها را به‌عنوان آپارتمان‌های پرطرفدار بازار مسکن معرفی کرد. براساس این گزارش همچنین واحدهای مسکونی که قیمت هر مترمربع از آنها به‌طور میانگین در بازه ۵ تا ۶ میلیون تومان قرار داشته است، بیشترین سهم از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع ۵۴ درصد واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن شهریور ماه شهر تهران، واحدهایی بوده‌اند که میانگین قیمت هر مترمربع آنها کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل مناطق پایتخت (۸ میلیون و۱۰۰ هزار تومان)بوده است. این در حالی است که بیشترین سهم از معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران از سوی دیگر مربوط به آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی بوده است و در مجموع ۴/ ۵۳ درصد از معاملات خرید مسکن در شهریور ماه امسال در بازه مساحتی کمتر از ۸۰ مترمربع انجام شده است که نشان‌دهنده پرتقاضا بودن این واحدها برای خرید از سوی متقاضیان مسکن است. همچنین واحدهای مسکونی با قیمت کل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز نسبت به سایر واحدهای مسکونی در بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه پرطرفدارتر بوده‌اند که سهم ۶/ ۱۳ درصدی از کل معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه همچنین در مجموع ۴/ ۵۱ درصد از کل معاملات مسکن به واحدهای با قیمت کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.