ما در این کنسرت قطعات ماندگار آذری مانند «سن قوربان»، «سن گلمز اولدون»، «ساری گلین»، «یاشا» و چند قطعه دیگر را اجرا خواهیم کرد؛ ضمن آنکه برای اولین بار قطعه «بابا خان» اجرا خواهد شد که موسیقی آن را خودم ساخته‌ام و درباره شخصیت مهمی در تاریخ آذربایجان است که همرزم ستارخان بوده است. این کار تنها در یک مراسم اجرا شد و اجرای صحنه‌ای آن برای اولین بار در این کنسرت خواهد بود. بعد از اجرای تهران روز دوشنبه ۲۲ مردادماه در شهر ارومیه و روز پنج‌شنبه ۲۵ مردادماه نیز با همراهی ارکستر سمفونیک باکو در اردبیل روی صحنه خواهم رفت، همچنین یک اجرای دیگر در روز یکشنبه ۲۸ مردادماه در شهر تبریز صحبت شده که هنوز قطعی نشده است.