هیچ اجرایی وجود ندارد که با قبل و بعدش به‌طور کامل یکی باشد و این جذاب‌ترین بخش تئاتر است. من برای مخاطب نمایش کار می‌کنم، هر لحظه خود را جای او می‌گذارم. در چند اجرای اول هر نمایشی لحظه لحظه برخورد تماشاگر را زیر نظر می‌گیرم و تا امروز همیشه اجرای سوم به بعد نمایش‌هایم دچار تغییر شده است، آنچه را مخاطب دوست نداشته کم می‌کنم، با بی‌رحمی هم کم می‌کنم. در اجرای «همه چیز درباره آقای ف» برای اولین بار نتوانستم از خیر بازی و خلاقیت احمد مهرانفر و لحظات نابی که خلق کرده بود بگذرم، برای همین مدت زمان نمایش از آن مدت زمان ایده‌آلی که همیشه اصل اول و آخر برایم بوده یعنی ۷۰ دقیقه بالاتر زد اما خیلی زود فهمیدم که باید از همان بی‌رحمی لذتبخش که گذشتن از لحظات دوست داشتنی است استفاده کنم برای همین بعد از اجرای اول شروع به بازنویسی کردم و بعد از هر اجرا تغییر دادم تا به زمان ایده‌آل برسم. پایان این تغییرات آخرین شبی است که نمایش به صحنه می‌رود و این برای من همان جادوست؛ جادوی هنری که تا این اندازه قابلیت دارد و دستم را باز می‌کند. تئاتر این چنین هنر شگفت‌انگیزی است.

FormatFactory_MGL9462e33043cfbd9238bddcaab04b6c347374