وام مسکن از گذشته تاکنون یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تامین بخشی از هزینه خرید یا ساخت مسکن بوده است؛در شرایط فعلی با توجه به اینکه تسهیلات خرید مسکن به‌صورت نسبی با سقف و شرایط قابل قبولی به متقاضیان خرید مسکن، به‌ویژه برای خرید ملک در مناطق معمولی پرداخت می‌شود، طرح سوال درخصوص بهترین نوع وام مسکن یکی از پرسش‌های مهم و پرکاربرد است. وام خرید مسکن عمدتا به دو شکل «وام ارزان‌قیمت برای خانه‌اولی‌ها» و «تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم»،از سوی بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ هرچند برخی دیگر از بانک‌ها نیز با شرایط مختلف در برخی از مقاطع زمانی تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کنند؛ با این حال این دو نوع تسهیلات دو روش اصلی و پرکاربرد برای استفاده از وام برای خرید مسکن است؛بسیاری از خریداران خانه‌اولی در شرایط فعلی بر سر انتخاب یکی از این دو روش تردید دارند. هر کدام از این دو روش، مزایا و نواقص خاص خود را دارد؛ وام یکم تنها مختص خانه‌اولی‌هاست اما وام اوراق قابل استفاده برای همه متقاضیان است؛ نرخ سود وام یکم کمتر از ۱۰ درصد(۵/ ۹ درصد برای واحدهای معمولی و ۸ درصد برای آپارتمان‌های واقع در بافت فرسوده) است، درحالی‌که نرخ سود وام اوراق ۵/ ۱۷ درصد است. وام یکم به خانه‌های حداکثر ۱۵ سال ساخت تعلق می‌گیرد اما وام اوراق برای ۲۰ سال ساخت‌ها نیز قابل استفاده است. سقف وام یکم برای متقاضیان انفرادی در شهر تهران۱۰۰ میلیون تومان(۸۰ میلیون وام یکم به‌علاوه ۲۰ میلیون تومان وام جعاله) و برای زوجین خانه‌اولی ۱۸۰ میلیون تومان (وام یکم ۱۶۰ میلیونی به‌علاوه وام جعاله ۲۰ میلیونی) است، درحالی‌که سقف وام اوراق برای متقاضیان انفرادی ۹۰ میلیون(وام ۶۰ میلیون تومانی، به‌علاوه وام ۱۰ میلیونی بدون سپرده ووام ۲۰ میلیونی جعاله) وبرای زوجین ۱۴۰ میلیون تومان(وام ۱۰۰ میلیونی اوراق به‌علاوه وام بدون سپرده ۲۰ میلیونی و وام ۲۰ میلیونی جعاله)است. وام یکم نیاز به پرداخت هزینه برای خرید اوراق ندارد اما متقاضی برای دریافت سقف این تسهیلات به‌صورت انفرادی باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای مدت زمان یکسال در بانک سپرده‌گذاری کند؛ اقساط ماهانه وام یکم کمتر از اقساط وام اوراق است. با این حال وام اوراق، تسهیلاتی آنی است چراکه نیاز به سپرده‌گذاری یکساله ندارد و در صورت تکمیل همه مدارک موردنیاز ظرف مدت حدود یکماه یا اندکی کمتر یا بیشتر، به متقاضی پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که وام یکم علاوه بر اینکه نیازمند سپرده‌گذاری(بدون تعلق سود به سپرده در دوره انتظار)است از سوی دیگر تنها مختص متقاضیان فاقد سابقه مالکیت است؛ وام اوراق قابل استفاده برای همه گروه‌های متقاضی خرید مسکن است. بنابراین انتخاب برتر درباره بهترین نوع وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی افراد می‌تواند انجام شود.