آمار واریز سود جاری ۱۰ ناشر

این گزارش می‌افزاید: در هفته سوم فروردین‌ماه امسال، ۱۰ ناشر «آلومراد، افست، لیزینگ‌ صنعت‌ و معدن، سرمایه‌گذاری‌ مسکن ‌شمالغرب، سرمایه‌گذاری ‌مسکن ‌الوند، سرمایه‌‌گذاری‌ رنا، گروه ‌توسعه‌ هنر ایران، سیمان ‌کردستان، لیزینگ‌ پارسیان، گروه‌ سرمایه‌گذاری‌ فولادی‌ معیارصنعت‌ پارس» سود جاری یک‌میلیون و ۳۵هزار و ۷۵۵ سهامدار را که شامل ۸۲۲میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال می‌شود توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند. همچنین، در این دوره زمانی، ۷ شرکت‌ «لیزینگ ‌خودروغدیر، مخابرات‌ایران، رایان‌ هم‌افزا، داروسازی‌ کوثر، بیمه ‌حافظ، بیمه‌ سرمد، سرمایه‌‌گذاری‌ توسعه‌ گوهران‌ امید»، سود سنواتی و حق تقدم ۹۱۰هزار و ۲۹سهامدار را که شامل ۸۵۰میلیارد و ۳۲۱میلیون ریال می‌شود با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز کرده‌اند.

 سامانه سجام چیست؟

لازم  به ذکر است، سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از «سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها» در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیرحضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تاییدشده خواهند بود.