بر اساس این گزارش، طی این مدت سرمایه‌گذاران بیش از ۲۸میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزشی نزدیک به ۴۵۰هزار میلیارد تومان را در ۸۹۰هزار نوبت معاملاتی، دادوستد کردند. در عین حال، حجم معاملات طی هفته گذشته ۸۵درصد و ارزش معاملات ۶۷۹درصد رشد کرد. ارزش معاملات بازارها به تفکیک نشان می‌دهد در میان بازارهای سهامی، بازار نوآفرین رشدی ۷۴درصدی در ارزش معاملات را ثبت کرده است.

 بازار اول با معاملاتی به ارزش ۲هزار و ۳۹۰میلیارد تومان علاوه بر اینکه بیشترین ارزش معاملات را داشته، رشد ۶۳درصدی ارزش معاملات را هم از آن خود کرده است. رتبه دوم بیشترین ارزش معاملات هم متعلق به بازار دوم با معاملات ۲هزار میلیارد تومانی بود که ۳۹درصد افزایش را ثبت کرده است.

 رشد بازار توافقی

آن‌طور که در این گزارش آمده است، طی این مدت بازار توافقی نیز رشد ۲۲درصدی ارزش معاملات و بازار پایه افزایش ۱۸درصدی ارزش معاملات را ثبت کردند. در بازار ابزارهای نوین مالی نیز طی هفته گذشته ارزش معاملات بیش از ۴۴۳هزار میلیارد تومان بود که رشدی ۷۳۴درصدی داشت.

 جزئیات بازار ابزارهای نوین مالی

بررسی جزئیات بازار ابزارهای نوین مالی نشان می‌دهد در این مدت ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی ۸۲۸درصد رشد کرده است. همچنین، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله رشدی ۱۱۲درصدی و ارزش معاملات گواهی تسهیلات مسکن افزایشی ۴۱درصدی داشته است.