موسسه‌های حسابرسی، قادرند مسوولیت‌های ناشی از الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی را در همه سطوح رعایت کرده و در نهایت با ارائه گزارش‌های حرفه‌ای مناسب، شرایط موجود، نقشی بایسته در راستای ارتقای سطح شفافیت گزارشگری، پاسخ‌گویی و حسابدهی مالی و عملیاتی، سلامت مالی و مبارزه با فساد در کشور ایفا کنند.  کتاب «ادغام موسسات حسابرسی در جهان» ضمن اینکه موضوع ادغام موسسات حسابرسی و تاریخچه و مهم‌ترین اطلاعات و مسائل مرتبط با آن را برای نخستین بار در کشور، ارائه می‌کند، حاوی مفاهیم و راهکارهای عملی برای انجام بهینه ادغام موسسات حسابرسی در کشور است. این کتاب شامل ۸ فصل است که عبارتند از: محیط بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تاثیر آن بر حسابداری و حسابرسی، تحلیل محیط‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قانونی بین‌المللی، ضرورت و مسائل جاری ادغام موسسات حسابرسی، مسائل مربوط به جانشینی، ملاحظات قبل از ادغام، ملاحظات هنگام ادغام، ملاحظات پس از ادغام، ملاحظات کلی برای ادغام.

این کتاب نتایج پژوهش‌های داخلی و خارجی در حوزه ادغام موسسات حسابرسی را گردآوری کرده و برای نخستین بار، مفاهیم جدیدی را وارد ادبیات حسابرسی کشور می‌کند که تاکنون مغفول واقع شده و نه به صورت عملی و نه به صورت نظری از آنها استفاده نشده است.  باتوجه به ادغام‌های اخیر موسسات حسابرسی در کشور، این حرفه، مرحله جدیدی از رشد خود را آغاز کرده و لازم است مفاهیم یاد شده به موسسات حسابرسی، معرفی شود تا آنها این مفاهیم را به صورت جدی، پیاده کنند.  «ادغام موسسات حسابرسی در جهان» در ۳۱۰ صفحه، با کوشش مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی و از سوی انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر شده است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس