فهیمی با اشاره به اینکه تبادل دانش، تجربیات و دستاوردهای هر دو شرکت در زمینه فراهم کردن زیر‌ساخت در بازار سرمایه مهم‌ترین‌ حوزه مورد توافق این تفاهم‌نامه است، اظهار کرد: هر دو شرکت دستاوردهای قابل توجهی دارند؛ به‌عنوان مثال ایران در بخش خدمات بنیادی پس از معاملات سامانه‌ای را در داخل کشور طراحی و راه‌اندازی کرده که ۴ تا ۵ سال است به‌صورت کاملا قابل اتکا و با کمترین خطا در حال کار کردن است و دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود. براین اساس سرویس‌های مبتنی بر ارائه خدمات ارزش افزوده و سایر دستاوردهای ما به طرف روسی ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت. وی درباره خدمات طرف روسی گفت: دستاوردهای طرف روسی در حوزه برگزاری مجامع الکترونیک و همین طور استفاده از تکنولوژی جدید در انتشار اوراق، صندوق‌ها و همین طور فعالیت‌های رجیستری اوراق بهادار قابل توجه بود.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه درباره دیگر مفاد این تفاهم‌نامه گفت: یکی دیگر از حوزه‌های تفاهم و توافق اولیه ایجاد ارتباط بین بورس‌های مسکو و تهران بود که در این زمینه توافق اولیه صورت گرفت؛ هر دو طرف تفاهم‌نامه روی پروژه‌های احتمالی در حال کار هستند تا بتوانند چنین ارتباطی را بین دو بازار ایجاد کنند. وی مرحله اول را امکان فراهم شدن یکسری از خدمات سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران برای شهروندان روس و بالعکس دانست و گفت: امکان انتشار اوراق و سهام برای شرکت‌ها به منظور تامین مالی برای شرکت‌های ایرانی و روسی در کشور مقابل حوزه‌های تفاهمی بود که به تدریج باید بررسی شوند تا تبدیل به پروژه‌هایی برای اجرا شوند.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس