ارزش معاملات بورس انرژی ۴۳‌هزار میلیارد ریالی شد

ثبت ارزش ۲۸.۸‌هزار میلیارد ریالی در رینگ بین‌الملل

طی هفته ابتدایی تیرماه منتهی به‌ روز چهارشنبه ششم این‌ماه، بالغ بر ۱۲۵‌هزار تن محصول در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌‌‌های انرژی به فروش رفت و ارزش ریالی برابر ۲۸‌هزار و ۸۸۵میلیارد ریال را در این بازار رقم زد. بررسی داده‌‌‌های معاملاتی بورس انرژی طی هفته ابتدایی تیرماه از آن حکایت دارد که شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی با ثبت فروش ۴۵‌هزار تن گاز مایع در زمره برترین فروشندگان رینگ بین‌الملل در بازه هفتگی قرار گرفت. طی روز چهارشنبه ششم تیرماه مجتمع گاز پارس‌جنوبی نسبت به عرضه ۴۵‌هزار تن گاز مایع با قیمت پایه‌‌‌ای برابر منفی ۱۶۰پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل اقدام کرد که برای این محصول تقاضایی بالغ بر ۶۵‌هزار تن به ثبت رسید. به‌رغم برتری تقاضا نسبت به عرضه، همچنان کل این محصول در قیمت پایه معامله شد و با در نظر گرفتن نرخ دلار سنا برابر ۴۵‌هزار و ۷۹۴تومان، ارزش معادل ریالی برابر ۸‌هزار و ۵۰۶میلیارد ریال را رقم زد. این در حالی بود که شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس در هفته ابتدایی تیرماه، ۳۰‌هزار تن نفتای سبک با قیمت پایه‌‌‌ای برابر منفی ۱۵پریمیوم دلار در هر تن را در رینگ بین‌الملل عرضه کرد که برای این محصول تقاضایی معادل حجم عرضه از سوی متقاضیان به ثبت رسید و در نهایت به فروش تمامی محصول عرضه‌شده در نرخ پایه انجامید و ارزش ریالی معادل ۸‌هزار و ۵۳۳میلیارد ریال را در این رینگ رقم زد. از دیگر معاملات مهم رینگ بین‌الملل طی هفته اخیر باید به فروش ۱۰‌هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند اشاره کرد.  این محصول با قیمت ۱۰پریمیوم دلار در هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه شد و تقاضای ۲۰‌هزار تنی برای آن به ثبت رسید. برتری دوبرابری حجم تقاضا نسبت به حجم عرضه باعث شد تا متوسط نرخ معامله، رشد جزئی داشته باشد و به ۱۰.۰۱پریمیوم دلار در هر تن برسد. با احتساب نرخ دلار سنا، این فروش نیز ارزش معادل ریالی برابر ۲‌هزار و ۸۵۰میلیارد ریال را رقم زد.

معامله ۹۴‌هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

بررسی داده‌‌‌های بورس انرژی ایران طی هفته ابتدایی تیرماه نیز از فروش ۹۴‌هزار و ۷۲۶تن محصول در رینگ داخلی در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌‌‌های انرژی حکایت دارد.  این معاملات مجموع ارزش ریالی برابر ۱۱‌هزار و ۱۵۵میلیارد ریال را در رینگ داخلی رقم زد. شرکت پالایش نفت شیراز با ثبت فروش یک سبد پایه ۱۰۲ با ارزش ریالی برابر ۲‌هزار و ۶۵۶میلیارد ریال در رتبه برترین فروشندگان رینگ داخلی طی هفته منتهی به‌ روز ششم تیرماه قرار گرفت.

این در حالی بود که شرکت پالایش نفت اصفهان نیز با ثبت فروش ۵‌هزار و ۹۹۵تن آیزوریسایکل با مجموع ارزش ریالی برابر ‌هزار و ۷۳۲میلیارد ریال در زمره برترین فروشندگان رینگ داخلی بود.

فروش ۲.۴۸میلیون کیلووات ساعت برق سلف

معاملات برق بورس انرژی ایران نیز طی هفته ابتدایی تیرماه پررونق بود. بررسی داده‌‌‌های معاملاتی این بازار از فروش ۲میلیارد و ۴۸۰میلیون کیلووات ساعت برق سلف در بارپایه‌‌‌های روزانه، هفتگی و ماهانه در تابلوی مشتقه بورس انرژی ایران حکایت دارد. این معاملات ارزش ریالی برابر ۳‌هزار و ۸۲میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.