رشد ارزش ریالی در صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری

این روند در سایر بیمه‌نامه‌های صادر‌شده توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز قابل مشاهده است. به گونه‌ای که در بخش صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری تعداد بیمه‌نامه‌ها از ۶ فقره در پایان سال قبل به ۱۰ فقره در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسیده و از نظر ارزش ریالی نیز رقم این بیمه‌نامه‌ها از ۲۱۶ میلیارد ریال با افزایشی در حدود ۳۴۳ درصد به ۹۵۷ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش بیمه‌نامه‌های در دست اقدام

همچنین ارزش تقاضاهای آماده برای صدور بیمه‌نامه در صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بالغ بر ۶۱۱۳۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با احتساب بیمه‌نامه‌های صادره در دوره مورد اشاره، عملکرد صندوق در مجموع به رقم ۹۵۷۸۱ میلیارد ریال برسد. سرمایه این صندوق حمایتی معادن بخش خصوصی، تا۱۶۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از مجموعه‌های تحت پوشش ایمیدرو است.