در این بخشنامه به ادارات مالیاتی سراسر کشور با اشاره به موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ آمده است:

پیرو بخشنامه‌های شماره ۷۲/ ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۶، ۴۱/ ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۶ و ۱۱۸/ ۹۴/ ۲۰۰ مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴موضوع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های آن، براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود. ماده (۲) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود. براساس ماده ۲، صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح گروه اول، گروه دوم و گروه سوم دسته‌بندی می‌شوند.

الف- گروه اول:

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند.

۱- کلیه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه با مراجع ذی‌ربط

۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

۵- صاحبان مشاغل صرافی

۶- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه یا مراجع ذی‌ربط

۷- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم

۸- صاحبان موسسات حمل‌ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری

۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه‌بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد است. به‌عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه‌بندی سال ۱۳۹۹ است یا آخرین درآمد قطعی شده(فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ ۵۵ میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی)

ب - گروه دوم

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا فروش توام کالا و ارائه خدمت دوسال قبل آنها آخرین درآمد قطعی شده آنها فروش کالا یا روش توام کالا و ارائه خدمت) بیش از ۱۸ میلیارد ریال و مساوی با کمتر از مبلغ ۵۵میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی با نماینده قانونی وی)

ج: گروه سوم

صاحبان مشاغلی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱- سازمان می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مؤدیان مالیاتی اعلام کند. مؤدیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند برد.

تبصره ۲- در مواردی که مؤدیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، ۵۰ درصد نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه‌بندی است.

تبصره ۳- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل است.

تبصره ۴- صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد تاسیس به استثنای مؤدیانی که به‌واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده‌اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد باید براساس نصاب‌های مقرر طبقه‌بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل کنند.

تبصره ۵- تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه‌های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه کنند و صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه‌های بالاتر قرار نخواهد داد.

۲- در ماده ۲ آیین‌نامه عبارت فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه‌های اول، دوم و سوم موضوع این آیین‌نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: جایگزین عبارت قبلی صدر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌شود. همچنین عبارت اشخاص حقوقی ذیل ماده ۳ قبل از عبارت گروه اول: و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت صاحبان مشاغل اضافه می‌شود. مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال ۱۴۰۰ (۱/ ۱/ ۱۴۰۰) اجرایی می‌باشند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند