ذکر منشأ و نوع ارز در بیمه‌نامه صادره الزامی بوده و در صورت صدور بیمه‌نامه ارزی، چنانچه بیمه‌گذار در زمان پرداخت حق بیمه یا سررسید اقساط، قادر به تامین ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است با صدور الحاقیه سرمایه (تعهدات) بیمه‌نامه را به ریال تبدیل کند. همچنین در بیمه‌نامه‌های ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می‌شود، بیمه‌گر موظف شده است هزینه‌های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه‌نامه ملحوظ کند. در صورتی که بیمه‌گذار قادر به پرداخت حق بیمه به‌صورت ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه‌نامه درج کند. چنانچه نرخ تسعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه‌نامه، به نحوی تعیین شود که سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی پرداخت می‌شود. در این دستورالعمل، بیمه مرکزی موسسه بیمه را موظف کرده که برای اطلاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از مورد بیمه (اعم از ریالی یا ارزی) را به تفکیک احصا و در پیوست بیمه‌نامه درج کند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند