بر مبنای اطلاعات منتشر شده، «وبصادر» در نظر دارد سرمایه صاحبان سهام خود را از مبلغ ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱۸۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال معادل ۲۲۳ درصد افزایش دهد. این بانک همچنین اعلام کرده که این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد. در بخشی دیگر از این شفاف‌سازی آمده است: هدف از این اقدام اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است که در تاریخ ۱۳دی۱۳۹۷ به تصویب هیات‌مدیره رسید. براساس این گزارش، طبق روال قانونی، عملیاتی شدن این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است. ازسویی دیگر، اطلاعات موجود در سامانه TSETMC نشان می‌دهد که در ترکیب سهامداران عمده بانک صادرات، هم‌اکنون «سهام عدالت با مالکیت ۴۰ درصدی، دولت با ۳۲/ ۱۸ درصد، گروه مالی سپهر صادرات با ۸ درصد، سهام ترجیحی کارکنان بانک صادرات با ۵ درصد، سرمایه‌گذاری خوارزمی با ۹۴/ ۳ درصد، سازمان بیمه سلامت ایران با ۵۲/ ۳ درصد، شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ وابسته به بانک کشاورزی با ۳۷/ ۳ درصد و در نهایت سایر سهامداران با ۸۵/ ۱۷ درصد» حضور دارند. بنا بر این گزارش، بانک صادرات در سال ۷۹ معادل ۹۹ درصد، در سال ۸۹ معادل ۷۹۰ درصد و در سال ۹۲ نیز معادل ۳/ ۱۵۲ درصد سرمایه خود را افزایش داده که عمده آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.