علی مختاری، مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص این شرکت ضمن اعلام این خبر، گفت: پس از سه‌سال پیگیری، در راستای هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای ورود به بازار بیمه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و افزایش پرتفوی در این رشته، شرکت بیمه‌کوثر ساختارهای لازم را ایجاد کرده و در صدور برخی بیمه‌نامه‌های نفت و انرژی مشارکت داشته است. وی تصریح ‌کرد: سهم و ظرفیت سهامداران در بخش انرژی و ظرفیت مجاز نگهداری مناسب از جمله دلایل پذیرش شرکت در این کنسرسیوم است.

مدیر بیمه‌های مهندسی و خاص گفت: در سال‌های گذشته برای مقابله با تحریم‌ها و تقسیم ریسک در بازارهای داخلی، کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت بیمه به نام «کنسرسیوم بیمه‌های مشترک انرژی» با راهبری شرکت بیمه ایران تشکیل شد تا علاوه‌بر پوشش ریسک‌های نفت، گاز و پتروشیمی، واگذاری ریسک‌های بالاتر از ظرفیت نگهداری بیمه‌گران را مدیریت کند که در صورت بروز خسارت‌های فاجعه‌آمیز، به‌راحتی ایفای تعهدات شود.  مختاری خاطرنشان‌کرد: سعی می‌کنیم با عضویت در کنسرسیوم و تلاش اعضا علاوه‌بر افزودن ظرفیت نگهداری ریسک در کنسرسیوم، اطمینان و آرامش‌خاطر را برای بیمه‌گذاران به ارمغان ‌آوریم.