افت مشترک و بی‌سابقه ۸۵/ ۰ درصدی دلار و طلایی که همواره مخالف جهت دیگری حرکت می‌کردند، نتیجه‌ای دربر دارد که به تدریج آن را نشان می‌دهد؛ فشارهای متقابل بردارهای المان‌های مختلف که هریک بازار را به سویی هدایت می‌کند، برآینده نیروهای فعال در بازار ماه گذشته را خنثی ساخته و در نهایت اجازه برتری به هیچ‌یک را نداده‌ است؛ اما افت همزمان هردو به نظر با بخش خنثی شدن نیروهای فعال متناقض است. با این حال، تناقضی وجود ندارد، بلکه پای یک یا چند بازار جایگزین دیگر در میان است. یکی از مظنونان همیشگی ین ژاپن است که با توجه به افت ۷/ ۱ درصد ظرف همین یک‌ماهه در برابر دلار از گزینه‌ها حذف می‌شود. گزینه دیگر بازار فلزات گرانبهای دیگر است که تغییر محسوسی در آنها نیز دیده نمی‌شود. بازار اوراق خزانه ظرف این مدت رشد داشته است و یکی از گزینه‌ها محسوب خواهد شد. بازار سهام آمریکا نیز در شاخص‌های نزدک، داو‌جونز و S&P ۵۰۰ یکی از بهترین ماه‌های سال جاری میلادی را سپری کرده‌اند و بخشی از سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کرده‌اند.