وی با تاکید بر اینکه امروزه با رشد تکنولوژی، افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های هنگفت درمان، داشتن بیمه برای ارتقای نظام سلامت جامعه و همچنین سازمان‌ها یک نیاز مهم و ضروری است، ادامه داد: کارشناسان شرکت‌های بیمه دو دیدگاه متفاوت درباره طرح بیمه‌های درمان دارند، نخست اینکه ضعف بیمه‌های اولیه موجب پررنگ شدن نقش بیمه‌های درمان تکمیلی شده است و در دیدگاه دوم بیمه‌های تکمیلی سبب ناکارآمدی بیمه‌های اولیه شده است. همچنین مدیرعامل شرکت بیمه نوین و عضو شورای عالی بیمه نیز ضمن ابراز خرسندی برای ایجاد این تعامل و همکاری مشترک با بانک ملی ایران گفت: استراتژی ما در بیمه نوین خدمت‌رسانی به مشتریان عام است و بانک ملی ایران نیز که به‌نوعی شریک تجاری ما محسوب می‌شود و امیدواریم این همکاری ادامه‌دار باشد.