سید محمد علیپور گفت: نظارت بر خدمات بستری در بیمارستان و مراکز ارائه خدمات پزشکی طرف قرارداد شرکت‌ها می‌تواند باعث پیشگیری از برخی سوء استفاده‌ها در بیمه درمان شود. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، وی با اشاره به نقایص موجود در بررسی پرونده‌های خسارتی حوزه درمان گفت: تنوع خدمات بیمه درمان باعث تقلباتی در این حوزه می‌شود که ممکن است از زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی تا زمان تسویه حساب رخ دهد. هم اکنون هرکدام از شرکت‌های بیمه به روش خود نظارت و کنترل می‌کنند که عمدتا به بررسی پرونده‌های خسارتی و بعد از ترخیص خلاصه می‌شود و بدیهی است بسیاری موارد پس از ترخیص قابل‌بررسی نیست. علیپور افزود: برای رفع مشکلات موجود در این زمینه طرح نظارت در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در کارگروه تخصصی درمان سندیکا تهیه و به شورای عمومی سندیکا ارائه شده است. این طرح می‌تواند باعث یکپارچگی خدمات شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های اداری، حفظ منابع و هم‌افزایی صنعت در حوزه نظارت شود.