وی در ادامه به اهم ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور، درون‌زا، برون گرا و متکی بر اقتصاد مردم بنیاد بودن از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.عضو هیات‌مدیره بانک سپه با بیان اینکه اثرگذاری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اقتصاد کلان است، گفت: کلیدی‌ترین اهداف اقتصادی که دولت‌ها در حال حاضر در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال می‌کنند، عبارتند از اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از تورم، تحقق رشد مستمر اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی. در همین جهت، بندهای مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد کلان تنظیم و ابلاغ شده است.حسینی درباره برنامه‌های مرتبط بانک سپه با مصادیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت رویکرد «برون‌گرا و انعطاف‌پذیر» به تخصیص بهینه منابع بانکی، حضور بانک در بازارهای بین‌المللی و رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری بین‌المللی اشاره کرد.وی افزود: برنامه‌های بانک سپه مناسب با رویکرد «مولد و فرصت‌ساز» شامل تخصیص بهینه منابع بانکی به سمت بازارها و بنگاه‌های هدف، تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی و پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا در فرآیند تخصیص منابع بانکی است.وی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه استقرار رویکرد مدیریت دارایی ـ بدهی، بهینه‌سازی اقلام دو سمت ترازنامه بانک با هدف توازن در درآمدها و هزینه‌ها و حداقل کردن ریسک‌های مترتب است، گفت: توازن بین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی از اهداف این پروژه بوده است.