بر این مبنا آیا می‌توان گفت  نشانه‌های رکود در اقتصاد اروپا کمرنگ شده است؟  در‌ سازوکار اقتصادی هرگاه رشد تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی شیب نزولی به خود بگیرد، اقتصاد آن کشور به دام رکود افتاده است. از مهم‌ترین تبعات این واقعه باید به افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در این بین بنگاه‌های خصوصی به‌منظور محدود کردن تبعات این رویداد، تولیدات خود را کاهش می‌دهند، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود به اخراج بخشی از کارکنان خود روی می‌آورند. برخی از اقتصاددانان رکود را صرفا به دلیل شوک‌های اقتصادی اساسی، مانند اختلال در زنجیره تامین و آسیبی که می‌تواند به طیف گسترده‌ای از مشاغل وارد کند، توضیح می‌دهند. ناگفته نماند که تمام اقدامات و تصمیمات اقتصادی تا حدی همیشه آینده‌‌‌نگر هستند، براین اساس انتظارات ذهنی سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان اغلب در شروع و گسترش رکود اقتصادی دخیل هستند.

eu-economy-1280x720 copy