ضرورت ارتقای سواد مالی در بورس

با توجه به تجربه سال ۱۳۹۹ و ورود حجم انبوهی از سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه، شاهد اختلال مکرر در سامانه معاملاتی بودیم و در شرایط فعلی و با اقبال روزافزون سهامداران، بی‌توجهی به موضوع فراهم‌سازی بستر فنی مناسب، ممکن است مجددا سامانه‌‌‌های معاملاتی بازارسرمایه را با مشکل فنی روبه‌رو کند. به‌طور کلی، استقبال اشخاص حقیقی از بازارسرمایه می‌‌‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد ایران در راستای هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت تولید و اشتغال باشد که تحقق این موضوع منوط به توسعه بازار اولیه از طریق تسهیل فرآیند افزایش سرمایه، تاسیس شرکت‌های سهامی جدید به‌ویژه شرکت‌های سهامی‌‌‌عام‌پروژه و تسریع عرضه اولیه سهام شرکت‌های واجد شرایط خواهد بود.

یکی دیگر از حوزه‌‌‌های بااهمیتی که می‌‌‌تواند در توسعه بازارسرمایه موثر باشد، موضوعات مرتبط با آموزش در زمینه سرمایه‌گذاری است. در این خصوص اقدامات قابل تقدیری انجام شده است؛ اما باید با استفاده از ظرفیت فعالان بازار سرمایه در راستای ارتقای مبحث آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری اقدامات گسترده‌تر و موثرتری صورت پذیرد. از سوی دیگر سوق دادن سرمایه‌گذاران کم‌تجربه به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی نیز می‌‌‌تواند موجب حرفه‌‌‌ای‌تر شدن بازارسرمایه شود. در حوزه سیاستگذاری نیز لازم است مدیران ارشد بازارسرمایه نسبت به حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر، تسهیل و تسریع پذیرش شرکت‌هایی که شرایط پذیرش دارند، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، برخورد مناسب و سریع با متخلفان، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و بهبود بیشتر حوزه IT، استفاده از تجربیات سایر کشورها و هماهنگی بیشتر با سایر ارکان تصمیم‌گیر به‌منظور ارتقای بازار سرمایه اقدام کنند.