تعمیق  بازار ثانویه

افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی تولید

  مشکلات مطرح شده بر عدم نقش‌آفرینی محوری بازار سرمایه در تامین مالی تولید، تاکید دارد. لذا باید در شرایطی که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد افزایش یافته و بروز شوک‌های سیستماتیک در کنار ساختار نامناسب اقتصادی، تحدید سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به ارمغان آورده، با تکیه بر ظرفیت‌های بازار اولیه در کنار توجه به ابزارهای نوین تامین مالی مانند انواع صکوک با بازدهی مناسب، اقدام به رفع محدودیت‌های مالی تولید کرد.

نقش فرابورس در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه

  با هدف افزایش سهم کالاهای با تکنولوژی بالا و صادرات محور در سبد محصولات تولیدی بنگاه‌ها، لازم است درجهت طراحی ابزارهای نوین مالی در بازار فرابورس اقدام مقتضی صورت پذیرد و همزمان با ارائه آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی، استفاده از این ابزارها را در بازار رونق بخشید.

نقش بورس کالا و انرژی در ایجاد بازارهای رقابتی

  برای مرتفع کردن کاستی‌های نظام توزیع می‌توان بر ظرفیت‌های رینگ محصولات داخلی و صادراتی بورس کالا و بورس انرژی در شکل‌گیری بازار رقابتی برای فروش محصولات شرکت‌ها و همچنین تامین نیازهای واسطه‌ای تولید، تکیه داشت.

بازارهای جدید

در کنار این موارد می‌توان نقش بازار سرمایه در اجرای سیاست‌های پولی و مالی را نیز اضافه کرد. بانک مرکزی اخیرا با هدف رونق تولید و کنترل تورم، تصمیم به استفاده از عملیات بازار باز گرفته است. محوریت عملیاتی این ابزار، اثرگذاری بر نرخ تورم و اشتغال از طریق پیوند آنها با نرخ بهره است. اما بانک مرکزی در صورتی موفق به تحقق این مهم خواهد شد که به یک بازار ثانویه توسعه یافته برای اوراق بهادار دولتی دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت مجبور است، مانند گذشته با استفاده از اوراق مشارکت خود اقدام به اجرای این عملیات کند که با ماهیت آن سازگاری ندارد. لذا تعمیق و توسعه بازار ثانویه برای تحقق اهداف سیاست‌گذار پولی و مدیریت کل‌های پولی در اقتصاد بسیار ضروری است.

این مطلب برایم مفید است