همان‌طور که عنوان شد بررسی روند انتشار اوراق در سال جاری نشان از رشد و توسعه این امر در بازار سرمایه دارد. در این میان عملکرد بازار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که از سوی ۹ تامین سرمایه فعال در بازار سرمایه (تامین سرمایه‌های امید، امین، تمدن، سپهر، کاردان، لوتوس، مسکن، ملت و نوین) از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان اوراق بازارگردانی شده است. در این میان تامین سرمایه تمدن سهم ۲۳درصدی داشته است.

همچنین تامین سرمایه‌های مزبور حجمی بالغ بر ۲۰هزار و ۸۴۵میلیارد تومان تعهدات بازارگردانی اوراق بدهی در مدت یاد شده داشته‌اند که حدود ۹/ ۴هزار میلیارد تومان آن سهم تامین سرمایه تمدن، ۴/ ۳هزار میلیارد تومان تامین سرمایه لوتوس و ۱/ ۳هزار میلیارد تومان تامین سرمایه امین بوده است.

افزون بر این در سال جاری تامین سرمایه‌ها بازارگردانی اوراقی از جمله اوراق اجاره، سلف، مرابحه، مشارکت، منفعت و رهنی را بر عهده داشتند که در مجموع از ارزشی بیش از ۶هزار میلیارد تومان برخوردار است. در این میان ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق اجاره، ۹۲۰میلیارد تومان اوراق سلف، ۱۰۰میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۱۷۰میلیارد تومان اوراق مشارکت بوده است. همچنین در دوره ۱۱ماه نخست سال جاری حجم بازارگردانی صورت گرفته برای اوراق منفعت به ۱/ ۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان ۲۰۰میلیارد تومان نیز مربوط به بازارگردانی اوراق رهنی بوده است. رصد فعالیت تامین سرمایه‌های برتر در این زمینه نیز نشان از آن دارد که یک هزار و ۸۵۰میلیارد تومان از مجموع رقم یعنی معادل ۳۰درصد آن، مربوط به فعالیت تامین سرمایه تمدن بوده است. این تامین سرمایه بازارگردانی در اوراق اجاره، سلف، منفعت و رهنی را بر عهده داشته است.

تامین سرمایه لوتوس نیز با اختلاف بسیار اندک رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که سهم این تامین سرمایه از کل بازارگردانی‌ها به ۲۵درصد(یک هزار و ۵۵۰میلیارد تومان) می‌رسد. بخش عمده‌ای از بازارگردانی صورت گرفته در این نهاد در بخش اوراق اجاره بوده که به یک هزار و ۳۵۰میلیارد تومان می‌رسد. همچنین ۲۰۰میلیارد تومان اوراق منفعت را نیز بازارگردانی کرده است. در ادامه نیز دو تامین سرمایه امین و ملت قرار دارند که هر کدام به ترتیب ۶۳۰میلیارد تومان و ۵۹۰میلیارد تومان بازارگردانی اوراق داشته‌اند.

همان‌طور که عنوان شد هر چند این حجم از اوراق منتشر شده و بازارگردانی شده توسط تامین سرمایه‌ها نسبت به سال‌های قبل، رشد قابل توجهی یافته است، اما همچنان با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد. پیش بینی می‌شود با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و همچنین افزایش تمایل شرکت‌ها به تامین مالی از بستر بازار سرمایه، این موضوع در سال آینده با رونق چشمگیری همراه شود.