اگرچه با پوست اندازی کابینه مدیریت شهری در بهار سال گذشته، وعده‌های متفاوتی از سوی اعضای شورای شهر و سکاندار ساختمان بهشت برای تغییر الگوی اداره شهر تهران و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ارائه شد اما توقف قطار مدیریت شهری در ایستگاه شانزدهم، سبب شد تا پیگیری و اجرای وعده‌های سال گذشته با ابهام مواجه شود. محمدعلی افشانی به‌عنوان شهردار جدید پایتخت نیز برنامه پیشنهادی خود برای اداره تهران را با عنوان «تهران شهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت‌پذیر» ارائه کرده است اما برای آنکه این وعده قابلیت اجرایی پیدا کند، چه مسیری باید طی شود؟ آیا خواسته‌ها و انتظارات شهروندان تهرانی از مدیریت شهری پایتخت طی دوره یکساله گذشته تغییر کرده است یا آنکه همچنان خواهان ایجاد آرامش و آسایش و ارتقای کیفیت زندگی خود هستند؟ پیش از آنکه شهردار شانزدهم ساختمان بهشت را ترک کند مطابق با نظرسنجی‌های انجام شده از گروه‌های مختلف شهروندان، مشخص شد چندین خواسته مشخص از مدیریت شهری برای ایجاد این اهداف وجود دارد. کنترل ترافیک و گسترش حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، مقابله با صدور مجوزهای بی قاعده ساختمانی از مهم‌ترین این خواسته‌ها بود. حالا با استقرار افشانی در ساختمان بهشت، این سوال مطرح شده که کابینه مدیریت شهری برای تحقق این خواسته‌ها و اهداف برشمرده شده در برنامه پیشنهادی، باید چه مسیری را طی کند؟ از شهردار جدید در حوزه‌های مختلف شهری چه انتظاراتی وجود دارد؟ در سه سال آتی (عمر باقی مانده این دوره مدیریت شهری) چه اولویت‌هایی در حوزه کاری شهرداری وجود دارد؟ صاحبنظران و کارشناسان در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز به این سوالات پاسخ داده‌اند.