ولادیمیر پوتین به حضور بالای مردم در انتخابات نیاز دارد تا از یکسو به غرب ثابت شود سیستم حکومتی روسیه دموکراتیک است و از سوی دیگر زمینه برای اعمال تغییرات مورد نظر او در داخل روسیه در آینده فراهم شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد  پوتین با اختلاف بسیار زیادی از رقبای خود جلو است، البته منع شدن رقیب اصلی او از نامزد شدن در انتخابات یک عامل میزان بالای رای  پوتین است. در سال‌های اخیر رئیس‌جمهوری روسیه توانسته به شرایط اقتصادی این کشور سامان دهد و بر نفوذ روسیه در جهان بیفزاید. در ۶ سال آینده یعنی دور دوم ریاست‌جمهوری  پوتین همین مسیر ادامه پیدا خواهد کرد، اما درباره فساد مالی و حرکت کند به سمت دموکراسی نگرانی‌های گسترده در بین مردم وجود دارد.

دولت روسیه در ماه‌های اخیر اقداماتی برای مبارزه با فساد مالی انجام داده که شامل دستگیری برخی مقامات حکومتی بوده اما هنوز مردم درباره جدی بودن مبارزه با فساد تردید دارند. ولادیمیر پوتین مردی قدرتمند است که توانسته نظر موافق مردم را جلب کند و از دخالت خارجی در امور روسیه بکاهد. اما به باور تحلیلگران کاستی‌های متعددی در سیستم حکومتی روسیه وجود دارد که باید با سرعت رفع شود. در مطالب حاضر به رقبای اصلی  پوتین در انتخابات، زمینه‌های نگرانی مردم، موفقیت‌های  پوتین در حوزه‌های سیاست و اقتصادی و اقداماتی که باید در سال‌های آینده از سوی او انجام شود، اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا