سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها بود که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش شاهد پیشرفت قابل توجهی در این صنعت بودیم. با روی کار آمدن دولت نهم و شروع ماجراجویی‌های بین‌المللی و تغییر رویکرد آنان   ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت افزایش یافت و موجب شد سرمایه‌گذاران از ورود به ایران پرهیز کنند. در سال‌های پایانی دولت دهم این روند به اوج خود رسید و تبعات آن به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و به نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌المللی ۶ قدرت جهانی و ایران، سرمایه‌گذاران به آینده ایران امیدوار شدند و در دوره‌ای که تاکنون نیز ادامه داشته است، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد. دوره‌ای که کارشناسان آن را فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران می‌دانند و بهره‌برداری نکردن از آن را از دست دادن یک «شانس تاریخی» معرفی می‌کنند. کارشناسان معتقدند با وجود تلاش دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی کشور، هنوز فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شده نیست و دیپلماسی اقتصادی در این بین برای استفاده از این فرصت تاریخی نقش اصلی را ایفا می‌کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته و همچنین شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور را شرح داده‌اند.