به گزارش وزارت جهادکشاورزی، در شیوه‌‌‌‌‌نامه یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی که به روسای سازمان جهادکشاورزی استان‌ها ابلاغ شد، آمده‌است: «براساس اولویت‌های موجود در تامین امنیت غذایی و در جهت حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی و طبق قانون جلوگیری از خرد‌شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال‌۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، وزارت جهادکشاورزی موظف‌شده تا ضمن جلوگیری از تفکیک، افراز و خرد‌شدن اراضی کشاورزی، با ارائه مشوق‌‌‌‌‌هایی نسبت به تشویق و ترغیب مالکان اراضی کشاورزی خرد و پراکنده به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی اقدام کند، بنابراین در راستای آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و مصوبه هیات‌وزیران و ابلاغیه‌‌‌‌‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ وزیر جهادکشاورزی و همچنین کارگروه ملی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و مصوبات قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی مبنی‌بر تاکید بر اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی، «شیوه‌‌‌‌‌نامه اجرایی یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی» برای اجرا و نظارت ابلاغ می‌شود. ضروری است همه معاونت‌ها و مدیریت‌‌‌‌‌های ذی‌ربط به‌خصوص مدیریت امور اراضی استان‌ها و مدیریت‌‌‌‌‌های جهادکشاورزی شهرستان‌های تابعه ضمن هماهنگی و هم‌‌‌‌‌افزایی و تعامل نزدیک و همکاری با سایر دستگاه‌های عضو کارگروه‌های استانی و شهرستانی یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی؛ نسبت به اجرای شیوه‌‌‌‌‌نامه مذکور و با بهره‌‌‌‌‌گیری حداکثری از مشارکت‌‌‌‌‌های مردمی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام و گزارش عملکرد خود را به‌صورت فصلی به «دبیرخانه کارگروه ملی دفتر یکپارچگی و بهره‌‌‌‌‌وری اراضی» ارسال کنند.